Invigning av ART TEST FIELD Skulptur på Alvaret


Lördag den 11e juni invigs årets mest annorlunda konstevenemang,
Skulptörförbundets stora utställning med konstnärer från hela Sverige, på
testfältet i världsarvet Södra Öland.
Tema är ”Kalibrering – Konst, kulturarv och vetenskap i samklang”.
Invigningshelgen 11-12 juni innehåller flera spännande programpunkter.
Lördag 11 juni kl.13 blir det högtidlig invigning på på Stora Alvaret, strax öster om
Vickleby.
Konstnärerna Kerstin Ahlgren, Linda-Emmy Al- Ghussein, Torbjörn Berg, Kersti Biuw,
Edwin Böck, Kerstin Dahl Norén, Ingrid Enarsson, Jakob Fogelqvist, Hans Fredholm,
Monika Gora, Nina Hedman, Pia Hedström, Annika Heed, Björn Jäderås, Eva Larsson,
Anna-Karin Liedberg, Olle Magnusson, Ian Newbery, Fabian Olovsson, Atis Petravis-
Zarins, Josefina Posch, Christina Rosenkvist, Ann Ahlbom Sundqvist, Yvonne Thörnqvist,
Carl Wellander och Erik Wennerstrand deltar och berättar kort om projektet och
skulpturerna.
Gunnar Hallert och Oddbjörn Andersson berättar om testfältets bakgrund och historia.
Som avslutning framför Byteatern, Dans i Kalmar län ”Lockande Alvar”, en magisk dansoch
musikföreställning med dansare och musiker, både proffs och amatörer av
koreografen Eva Perbrand Magnusson. Program till föreställningen bifogas.
Invigningsprogrammet tar ca 50 min, sedan guidar konstnärerna, de som så önskar,
vidare ut bland skulpturerna.
Alvaret är vidsträckt och invigningen sker ca 1 km vandring ut från Vickleby Alvargata, där
de närmaste betonglocken och skulpturerna är placerade. För de som har svårt att gå,
finns häst och vagn med sittbänkar. Den avgår 12.30 till och från invigningen, startplats
vid Vickleby Alvargata. Några cyklar finns att låna, säkrast är att ta med en egen.
Parkering finns vid Vickleby kyrka.
Mer om invigningsprogrammet och fler evenemang i sommar under faktadelen.

Foto: Oddbjörn Andersson

Program
lördag 11 juni
Kl.10 Liten skulpturrunda med häst och vagn utgår från Vickleby Alvargata, tur på ca 2 tim.
Kl.12.30 Tur med häst och vagn, för de som har svårt att gå till invigningsplatsen, 1 km.
Kl. 13 Högtidlig invigning med alla konstnärer, talare och dans-och musikföreställning.
kl.15 Liten skulpturrunda med häst och vagn utgår från Vickleby Alvargata, tur på ca 2 tim.
Söndag 12 juni
Kl.10 Liten skulpturrunda med hästen Ulac och vagn utgår från Vickleby Alvargata, tur på ca 2 tim.
Kl.10 bjuder ultralöparen Annika Arnoldsson in till en 10 km lugn löptur på Testfältet med
skulpturstopp. Samling öster om Möckelmossen.
Kl.13 framför Byteatern, Dans i Kalmar län, ”Lockande Alvar”, en magisk dans-och
musikföreställning med dansare och musiker, både proffs och amatörer av koreografen Eva
Perbrand Magnusson på besöksplattformen vid Möckelmossen, med 800 m ramp från P/
rastplats. Program till föreställningen bifogas.
Kl.15 Liten skulpturrunda med hästen Ulac och vagn utgår från Vickleby Alvargata, tur på ca 2 tim.
Under sommaren planeras fler evenemang. Helgen 16-17 juli, blir det skulpturworkshop för stora
och små, med lera och gips på testfältet och Annika Arnoldsson tar en ny gemensam löptur bland
skulpturer. Detta och andra kommande händelser uppdateras löpande på Facebook @ArtTestField
och Instagram art.testfield och Skulptörförbundets hemsida