Blog

Drop-in

Jan 30, 2017 Uncategorized
Jag kommer under våren att fortsätta med drop-in teckning på fredagseftermiddagarna 14 – 18. Målgruppen är främst skolungdom 10 år och äldre. Men alla med barnasinne

Read More »